18/05/2019 in Videos

ShaiHing / Iwui Kazingram [ Official Tangkhul music video ]

ShaiHing / Iwui Kazingram [ Official Tangkhul music video ]

Iwui Kazingram Song by ShaiHing with @angelshimrah Follow Angel Shimrah https://instagram.com/angelshimrah?igshid=4z7pme7jtbix Follow Mashun Shaiza https://instagram.com/mashunshaiza1?igshid=1fvngaj64ww88 Follow Chikami Raihing @kakami.raihing follow our video editor @amakhanjajo https://instagram.com/amakhanjajo?igshid=e8oytxus0vo5 lyrics____ Yangralu khamathing namikna hangmilu leikashi tui na khamor china ngalungli ritkhamei i wuklunghi ngavengkhuiga, iwuivang khangatei maleilui khangatei theida makahaolui mangachei ini ngashit kahai tuibing ini leishat meiwon i wuklungli chuiching yarsho i wuklung akai khani salala khangateiwuivang ina machikamilak iwui leikashi li theikhami china ngasaga sokhami mirin peida ila ngasaga namangwui leikashi hey philava hekkha maheiva, khamatonva na rawon milu iwui wuklung yamkhuili, kathada kapen ngavara? nawui kahorra namaiwon yangda yaokakhuithai kazingramli, leishi

Read more

18/05/2019 in Videos

ShaiHing / Iwui Kazingram [ Official Tangkhul music video ]

ShaiHing / Iwui Kazingram [ Official Tangkhul music video ]

Iwui Kazingram Song by ShaiHing with @angelshimrah Follow Angel Shimrah https://instagram.com/angelshimrah?igshid=4z7pme7jtbix Follow Mashun Shaiza https://instagram.com/mashunshaiza1?igshid=1fvngaj64ww88 Follow Chikami Raihing @kakami.raihing follow our video editor @amakhanjajo https://instagram.com/amakhanjajo?igshid=e8oytxus0vo5 lyrics____ Yangralu khamathing namikna hangmilu leikashi tui na khamor china ngalungli ritkhamei i wuklunghi ngavengkhuiga, iwuivang khangatei maleilui khangatei theida makahaolui mangachei ini ngashit kahai tuibing ini leishat meiwon i wuklungli chuiching yarsho i wuklung akai khani salala khangateiwuivang ina machikamilak iwui leikashi li theikhami china ngasaga sokhami mirin peida ila ngasaga namangwui leikashi hey philava hekkha maheiva, khamatonva na rawon milu iwui wuklung yamkhuili, kathada kapen ngavara? nawui kahorra namaiwon yangda yaokakhuithai kazingramli, leishi

Read more

18/05/2019 in Videos

ShaiHing / Iwui Kazingram [ Official Tangkhul music video ]

ShaiHing / Iwui Kazingram [ Official Tangkhul music video ]

Iwui Kazingram Song by ShaiHing with @angelshimrah Follow Angel Shimrah https://instagram.com/angelshimrah?igshid=4z7pme7jtbix Follow Mashun Shaiza https://instagram.com/mashunshaiza1?igshid=1fvngaj64ww88 Follow Chikami Raihing @kakami.raihing follow our video editor @amakhanjajo https://instagram.com/amakhanjajo?igshid=e8oytxus0vo5 lyrics____ Yangralu khamathing namikna hangmilu leikashi tui na khamor china ngalungli ritkhamei i wuklunghi ngavengkhuiga, iwuivang khangatei maleilui khangatei theida makahaolui mangachei ini ngashit kahai tuibing ini leishat meiwon i wuklungli chuiching yarsho i wuklung akai khani salala khangateiwuivang ina machikamilak iwui leikashi li theikhami china ngasaga sokhami mirin peida ila ngasaga namangwui leikashi hey philava hekkha maheiva, khamatonva na rawon milu iwui wuklung yamkhuili, kathada kapen ngavara? nawui kahorra namaiwon yangda yaokakhuithai kazingramli, leishi

Read more